Monday, 30 August 2010

Artificiellt Lys"Artificial light has long been a significant factor contributing to the quality and productivity of human life."
read abstract here: http://iopscience.iop.org/0022-3727/43/35/354001
and/or the PDF here: http://iopscience.iop.org/0022-3727/43/35/354001/pdf/0022-3727_43_35_354001.pdf

och ett på populärvetenskaplig svenska: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article2463259.ece

akta er för Lys-dioder!


What shall we do with the (light-)drunken sailor?

7 comments:

Tyko Brae (exgen. NB) said...

Elektricitetsvisan

imac said...

Are you not the energy type bulb? that lasts longer, my friend.

RuneE said...

Then there are two solution: Back to the cave or triple the electricity bill. The last one is about to happen in any case due to the way the electricity market is working and "good old capitalism" (and not out of any concern for the good of the Earth)

Tyko Brae (exgen. NB) said...

Meningen med konstljus är att vi ska vara vakna och aktiva på natten. Förr sov folk under den mörka tiden. De hade en potta under sängen, för att inte snubbla på vägen till dass. Numera finns det inte så många pottor, så vi måste ha belysning. Kommissionens förbud mot glödlampor, är grundat på en vidskepelse, snarare än vetenskap. Nu har jag inte hunnit läsa den fysikaliska avhandlingen, men jag kan föreställa mig, att det är sant att lågenergilampor ökar konstbelysningen.

dianne said...

We have become so reliant on artificial light, it has brought us out of the darkness but we must find new more efficient ways of producing it.
xoxo ♥

Tyko Brae (exgen. NB) said...

Maybe the arc lamp.It is capable of enlighting all the city.

Agge said...

You are the greatest!!

Hugs
Agge